No Image Available
Dunia Mistik Orang Jawa
 Penulis: Capt. R.P. Suyono  Category: Kejawen Tags:Mistik | Lihat dan Baca
Deskripsi:

Buku mengenai mistik semacam ini bukanlah buku hiburan semata. Dengan memahami alam pikiran, kita dapat memahami dan menguasai cara bertindak kita. Perlu diingat ucapan orang bijak “Kuasai pikiran mu, maka kamu akan menguasai tindakanmu. Kuasai tindakan mu maka kamu akan menguasai kebiasaan mu. Kuasai kebiasaan mu maka kamu akan menguasai nasibmu”.

Buku yang sangat menarik dan perlu dibaca.