No Image Available
Deskripsi:

Sebuah Buku Filsafat Hukum Islam, buku yang mengkaji persoalan hukum Islam secara terperinci dan mendalam sampai ke akar-akarnya.
Persoalan-persoalan hukum Islam muncul seiring dengan perkembangan zaman. Untuk menjawab persoalan – persoalan dalam masyarakat di butuhkan upaya yang bersungguh-sungguh berdasarkan nalar (akal pikiran) dengan tidak mengesampingkan dalil naqli.

Kembali ke Atas